Kategorie

*S* PINKY 5 - EN 455

REMEPINK S

Pak- 1/10

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, jednorazowego użytku wykonane z nitrylu o gładkiej powierzchni w kolorze różowym. Rękawice specjalnego przeznaczenia do użytku zarówno zawodowego jak i medycznego, również do pracy z materiałem septycznym.

Nie zawierają pudru oraz związków szkodliwych dla skóry, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia alergii lub podrażnienia.

Świetnie nadają się do wykorzystania w salonach fryzjerskich, tatuażu, placówkach medycznych, branży beauty, itp.

Opakowanie zawiera 100 szt.

Karton zbiorczy = 10 opak.

Vat = 8%

Wyrób zgodny z normą EN 455 1+2+3+4 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego     i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117      z 5.5.2017, s. 1 ze zm.).

Rękawice w zakresie Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych mają zastosowanie w służbie zdrowia do diagnostyki, czynności terapeutycznych i opieki lekarskiej oraz do pracy z materiałem septycznym.
Rękawice są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425    z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str.51) a także z normą EN ISO 21420:2020

Podobne produkty