Kategorie

*L* DIAMOND BLACK - EN455

REMEDBLA L

Pak- 1/10

Rękawice diagnostyczne, niejałowe, jednorazowego użytku wykonane z nitrylu o teksturowanej, diamentowej powierzchni w kolorze czarnym.

Rękawice specjalnego przeznaczenia do użytku zarówno zawodowego jak i medycznego, również do pracy z materiałem septycznym.

Nie zawierają pudru oraz związków szkodliwych dla skóry, minimalizując tym samym ryzyko wystąpienia alergii lub podrażnienia.

Unikalna teksturowana powierzchnia zapewnia pewny chwyt i precyzję pracy.

Świetnie nadają się do wykorzystania zarówno w salonach fryzjerskich, tatuażu, placówkach medycznych, branży beauty, itp. jak             i zakładach mechanicznych, lakierniczych, auto-detailingowych.

Opakowanie zawiera 100 szt.

Karton zbiorczy = 10 opak.

Vat = 8%

Wyrób zgodny z normą EN 455 1+2+3+4 oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych, zmiany dyrektywy 2001/83/WE, rozporządzenia (WE) nr 178/2002 i rozporządzenia (WE) nr 1223/2009 oraz uchylenia dyrektyw Rady 90/385/EWG i 93/42/EWG (Dz. Urz. UE L 117 z 5.5.2017, s. 1 ze zm.).

Rękawice w zakresie Rozporządzenia w sprawie wyrobów medycznych mają zastosowanie w służbie zdrowia do diagnostyki, czynności terapeutycznych i opieki lekarskiej oraz do pracy z materiałem septycznym.
Rękawice są zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie środków ochrony indywidualnej oraz uchylenia Dyrektywy Rady 89/686/EWG (Dz.Urz. UE L 81 z 31.03.2016, str.51) a także z normą EN ISO 21420:2020.

Podobne produkty